אחריות/ביטוח למגרסת נייר 03-5183159

לברורים והזמנות 03-5183159

בחברתנו אחריות ניתנת לשנה אחת על המגרסה על כל חלקיה ומרכיביה. ניתן לבטח את המגרסה לשנה , שנתיים , או שלש, או יותר. ישנם חברות הנותנות  אחריות לשנה  ואילו על חלקי המגרסה  ניתנת הנחה מסוימת ???  בחברתנו כאמור האחריות היא על כל מכלול החלקים. סכין המגרסה הוא מרכיב עיקרי  ועלותו יקרה כל חברה קובעת כראות עיניה את פרק הזמן של האחריות. בחברתנו מאחר והסכין יוצר בטכנולוגיה מסוימת  ויקרה יותר אבל האחריות הניתנת היא ללא הגבלה זמן.