מנוע המגרסה

המנוע הוא חלק חשוב מאוד במגרסה ולכן נתייחס אליו בכל הרצינות בדיוק כמו ראש הסכינים שלבי הבדיקה

יש לוודא שהספק המוצהר זהה לרשום על גבי המנוע במקרים רבים ישנו חוסר התאמה בניהם ( רצויי לבדוק )

לברורים והזמנות 03-5183159

עמוד הבית מגרסות שרותי גריסה מבנה המגרסה אודות צור קשר